Gratis tidsbestilling 70 22 51 41 info@audiovox.dk

Nedsat hørelse er et stort problem for mange mennesker. Det er et hårdt slag at miste sin gode hørelse.

Det kan føre til problemer på arbejdspladsen, i familien og i andre sociale sammenhænge, og det kan give psykiske vanskeligheder.

Omkring 10% af befolkningen lider af hørenedsættelse i større eller mindre grad, men langtfra alle anvender hørehjælpemidler, selv om de ville kunne have udbytte heraf.

Høresansen svækkes med alderen, men nedsat hørelse kan også skyldes arvelige forhold, øresygdomme og langvarig støjpåvirkning.

Høj musik eller udsættelse for støj på arbejde eller i fritiden er i dag faktorer, som medvirker til, at flere får nedsat hørelse.

Vores mål er at hjælpe med at finde vej til et bedre liv efter et evt. høretab.

Klik her for at komme ind i vores Hørecentre og se de høreapparater og services vi kan tilbyde.